Албена Паралингова

Албена Паралингова

Албена съчетава опитностите от няколко професионални роли, някои вече в миналото, други и настоящи. Интересува я това как да бъдем здрави и как да се чувстваме здрави /има разлика :)/ – тук сигурно се включват, както реанимационната сестра в нея, така и йога учителят. Прилага експертизата си на професионален треньор в областта на личностното развитие при работата си с хора независимо дали работи лично или в аудитория. Проявява истински интерес към предизвикателствата на стресираното ни ежедневие и все повече осъзнава, че стрес няма. Има живеене на бързи обороти, в което няма нищо лошо, освен ако не е през цялото време. Искрено обича хората, което със сигурност е свързано с работата й в полето на човешкия капитал през последните 15+ години. Вярва, че предизвикателствата на времето, в което живеем, могат да бъдат истинско гориво за себеоткриване за всеки от нас, за достигане до дълбоки /и непреходни/ пластове от ресурси във всеки един от нас – нашата истинска ВЪТРЕШНА СИЛА.

Отвън - навътре | Йога на стол - практика