Ана Вълева

Ана Вълева

 

Системата за дизайна на човека (human design) ме пресрещна неочаквано. Беше неприкрито провокативна, настойчива и интригуваща. Предизвика ме да изоставя всичко познато, за да преоткрия необятната прелест на човешките същества, отвъд булото на илюзиите и социалната желателност. Тя не спира да ме изненадва с неопровержимата си точност и да ми разкрива онова, което е невидимо на повърхността, водейки ме към нови измерения в разбирането на фината тъкан на човешката душевност, подземните реки на връзките и универсалните принципи на живота.”

ЖИВОТ ПО МЯРКА или как да се сбъднеш?

Промяната, така желана и невъзможна, изниква толкова често като тема в нас. Застанали пред прага на новото или сковани от модела на старото, жадуваме да изразим себе си, усещайки потенциала си, ограничен от невидими и неопределени прегради. Постоянният копнеж да се реализираме и да живеем по-пълноценно все ни преследва като натрапчиво чувство, че животът ни не е такъв, какъвто би могло да бъде. Неусетно годините се изтъркулват докато мечтаем, надяваме се или съжаляваме за нещата, които никога не са се случили.

Много от нас, движени от дискомфорта на тези усещания, поемат в търсене на правилната посока и се изгубват в гората от „прави това“ и „не прави онова“, предлагани като решения, които се предполага да работят за всеки, но някак не ни пасват.

А какво ако разполагахте с наръчник за самите себе си? Ако имахте ръководство, което да ви даде указания, които са специално за вас и отчитат особеностите на уникалното ви устройство? Как бихте живели, ако знаехте начина, по който да се отнасяте съм себе си, за да дадете пределен израз на своите заложби?

По време на тази лекция ще разгледаме 4-те Типа аури. Всеки от нас по рождение има една от тях. Тя е нашият електромагнитен почерк и още преди да кажем или направим каквото и да било, комуникира от наше име на всеки, който срещаме, кои сме всъщност. Тя предопределя нашето излъчване и предпоставя как сме устроени да взаимодействаме като цяло. Именно Типът разкрива чрез каква стратегия бихме могли да имаме удовлетворяващ, успешен и удивителен живот, който да остави следа. Познавайки и зачитайки аурата си, ние имаме възможността да осъществим личния си и междуличностен потенциал и да сме в хармония с енергията на средата ни.

Стратегията на Типа аура е ключът към дълбока трансформация и пълноценна реализация на всички нива. Чрез нея можете да се свържете с автентичната си природа, да откриете какво означава за вас да бъдете себе си и да заживеете живот, който ви приляга много повече.

* За да извлечете максимална полза от лекцията, носете със себе си вашата лична human design графика. Ако не разполагате с такава, можете да я генерирате безплатно тук:

www.mybodygraph.com

www.humandesign.info/Free_chart

Повече за системата Human Design:

Системата за дизайна на човека е наука за диференциацията. Тя описва как всеки е устроен да бъде неповторим и дава карта на потенциала му. В личната графика са отразени даденостите и заложбите на човек, както и неговите уязвими места. Графиката на тялото се генерира въз основа на рождените данни – час, дата, място на раждане. Тя представя в детайли личния ни потенциал, какви са личните ни дадености и каква жизнена сила носим у себе си.

Ценността на системата се състои в това, че позволява на човек да види ясно каква е истинската му същност и какви заблуди е имал за себе си. Можем да разберем и как да проявим заложбите си и по какъв начин да се отърсим от външното обуславяне, което ограничава изявата на уникалността ни.

Human design разкрива как сме предразположени да бъдем различни и ни дава стратегии, чрез които да дадем пределен израз на своята уникалност.