Елица Великова

Елица Великова

Елица е преподавател по Експресивна Арт терапия в НБУ, София и директор на Институт за терапия и експресивни изкуства – София. Има магистърска степен по Експресивна арт терапия от European Graduate School, Саас – ФеШвейцария и бакалавърска степен по психология от American University of London, UK. Работи като терапевт с деца, възрастни и групи от 2004г. както в България, така и в други страни по света.

 

Unio Mystica - среща на полярности