Снимка, Асен Иринчев, PhotoSynthesis

Галина Герасимова

Галина Герасимова е режисьор, астролог, богослов, издател.
Повече от 20 г. активно участва в представянето и разпространението на културното и духовно наследство на Учителя Петър Дънов. Организатор на изложби, концерти, форуми, семинари, посветени на идеите му.
Автор е на седем документални филма за живота и учението на Учителя, от 14 г. е в издателския съвет и PR на Общество Бяло Братство.
В екипа на Списание 8 е от създаването му.

.

Как щяхме да паркираме без ретрограден Меркурий?

Или за невъзможността да се движим само в една посока, дори тя да е напред.

Илюзорното, само от Земна гледна точка, ретроградно движение на планетите напоследък като че ли се преекспонира в тревожна гама. Истината е, че най-мистичните символи и фигури от дълбока древност до днес са изведени точно от този съвършен спираловиден ритъм, в който съществува и видимото и невидимо звездно битие, отразено в съзнанието ни.