Гузал Тажибаева

Д-р Гузал Тажибаева

Един от най-опитните и успешни треньори в областта на лайф и бизнес коучинга. За своя повече от 15-годишен опит на работа с хора в групи и индивидуално,  развива професионалната си интуиция по отношение на човешките характери, техните силни и слаби страни, които са в основата на победите и пораженията.

Родом е от Узбекистан, където завършва медицина и работи като неотолог. През 1998  за първи път се запознава със суфистската медицина и от тогава насочва интереса си към задълбочено изучаване на „Канон на медицинската наука“ на Авицена и суфистки духовни и оздравителни практики.

Вдъхновена от срещата си с Мирзакарим Норбеков, през 2001 заминава за Москва, където води курсове за самовъзстановяване на човека, тренинги по личностен ръст и развитие на интуицията.

Основните направления в работата на Гузал Тажибаева обхващат следните теми:

    • оздравителна методика на М.С. Норбеков
    • създаване на персонален бренд, лидерство, стратегия на живота и работа с цели, емоционална компетентност, корекция на поведението, управление на конфликта, развитие на персонала.
    • мъжът и жената – търсене на своя човек, семейни отношения; духовни и материални основи за щастлив живот

.

Интуиция и формиране на събития

  • Как от множеството решения да изберем оптималното?
  • Как да влияем на предстоящите събития и да формираме своето бъдеще?
  • Как да развием състоянието на безпристрастност и да го удържаме?

Интуицията и формирането на бъдещи събития са двете страни на един  медал, тренировката на едната способност води до разкриване на другата. Ако 6-тото чувство е способността да предвиждаш бъдещето си, то 7-то чувство е способността да го променяш.

На лекцията ще се запознаете с практики за „формиране на събития“ и „предаване на информация“, на ниво тяло ще разберете как да отстранявате смущенията за вашата интуиция.

Вашите въпроси се приветстват!