Иво Величков

Иво Величков е психотерапевт с повече от 20-годишна практика, председател на Българска Асоциация по Хипноза, автор на „Тайните на хипнозата”, многократно издавана у нас и в чужбина. С хипноза, бойни изкуства и медитативни практики се занимава от средата на 80-те години. Прекарал е години от живота си в различни школи по цял свят – от западните университети, през индонезийските енергийни школи до поделенията за подготовка на руските специални части. Преподава клинична хипноза на психолози, стоматолози и медици, а също така води семинари за широка публика в сферата на работа с трансовите състояния, дихателните практики, ефективната комуникация, използването на психофизическия ни потенциал и други. Подходът му е насочен към отключване на неподозираните знания, умения и естествени механизми, заложени във всеки от нас.

Феномените на хипнозата – лекция-демонстрация

Хипнозата е феномен, съпътстващ ни през цялата човешка история под различни форми. Въпреки това нейната същност и ефективност остава недоразбрана в огромната си част и до днес. Дори и сред немалко от практикуващите я специалисти. Митовете, създаващи и прекалените очаквания, и пренебрежителното отношение към нея, трябва да бъдат демистифицирани трезво и аргументирано. Безспорно, най-голямата ценност на хипнозата като техника е достъпът, който ни позволява до огромната част от нашата психика – безсъзнателното, мястото в което се намира целият заложен у нас потенциал.

На лекцията ще бъдат обяснени и демонстрирани някои от най-важните трансови феномени, които могат да бъдат използвани в медицината, психотерапията, обучението, научните изследвания и много други сфери – анестезия, регресия, амнезия, хипермнезия, агнозия, халюцинации, контрол над вегетативната нервна система.