Мадлен Алгафари е психолог, психотерапевт, писател, режисьор. Завършила е психология в СУ ‘Св. Климент Охридски’ и следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия. Член на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, член на съюза на учените в България, член на Европейската асоциация по психотелесна терапия, член на Българска Асоциация по Психотерапия. Мадлен Алгафари е член на борда на Българския Институт за Психотелесна Психотерапия..

Да победим вътрешните ни змейове

Кой е Св. Георги и кой е змеят в нас. Десетте глави на змея като метафора. Защо най-големият ни враг сме самите ние? Кои глави на ламята (страхове, вини, гняв и т.н.) искаме да отрежем и как?