Орлин Баев

Орлин Баев

Орлин Баев е психолог – психотерапевт или както той самият обича да казва, сърцевед и душелечител. Завършил е магистърска програма по психологично консултиране, бакалавър е по психология от Нов Български Университет, има предходно икономическо образование, учил е и две години когнитивна наука в НБУ. Има над 6000 часа след академично обучение в няколко психотерапевтични модалности – когнитивно поведенческа, хипнотерапия, невро лингвистично програмиране, позитивна терапия, терапия на петте движения (неорайхианска), енергийна психотерапия и др. От 2007-ма год. практикува психотерапия на свободна практика. От края на 80-те години на миналия век има съзнателен интерес в областта на духовните науки. В практиката си съчетава фундамента на когнитивно научните познания с глобалните принципи и мироглед на духовността. Автор е на книгите “Трансперсонална психология. Свещена сексуалност” и “Психология на смелостта”, както и на над сто аудио сесии хипноза и невро лингвистично програмиране.

 

Любов и секс

Сексът е мощен импулс в микрокосмоса на човека. Не можем да се отречем от секса. Ако го направим, ще сме мъртви трупове. Не можем да го потиснем, това ще ни разболее. Оставим ли го обаче да слезе до разгул, деградираме. Единственото, което можем да направим с тази базисна сила, проникваща във всяка дума, жест, мисъл и чувство на човека, е да я възвисим. Да я сублимираме така, че да я доближим доколкото ни позволи волята и съдбата ни до първоизточника й, до любовта.

Сексът е единствената енергия, с която човек разполага. Енергията винаги е сексуална, двуполюсна. Сексуалната сила се нарича още нервна, психична, сила на волята, сила на ума, сила на обичта. На каквато и степен на съзнание да се проявява, силата винаги е сексуална в основата си. Всяка идея би останала безплодна ако не бъде задействана и тласкана от една напираща и подхранваща я сексуална сила. Всяко чувство деградира по качество и се превръща в антипода си, ако не бъде захранвано от живеца на бликащата сексуална енергия – Любовта се превръща в страст и омраза, радостта в страх и сива безнадеждност. Когато сексуалността бъде свързана с любовта, всичко идва на мястото си. Сексуалният акт се превръща в медитативен, а медитацията във вътрешно сливане и надхвърляне на противоречията. Целият живот се насища с фината енергия на любящата харизма – само тогава партньорските взаимоотношения стават цялостни, професията – призвание, а ежедневието живяно от позицията на вдъхновения творчески плам. Само когато провеждаш любовта, живееш!