Петър Петров

Петър Петров

Петър Петров е психолог по призвание и по образование. През 2006 година е завършил курс по хипноза към Българската Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия (БАХХ), с ръководител Милен Николов. През същата година преживява и своята първа регресия.  Вдъхновен от нея, той веднага започва да води хора в техните минали животи. Петър е помогнал на над 1600 човека в техните пътешествия в минали и бъдещи животи, паралелни реалности, близки и далечни светове и др.

Уеб сайт – http://regresia.weebly.com/

Акашовите записи

Вселената е вибрация. Тя е онова поле от енергия, което светци, учени, йоги, мистици, шамани и ясновидци са наблюдавали през вековете, вглеждайки се в себе си и в света около тях. Всички те са наричали това поле с различни имена: „Първичният Ом“,  „Мрежата от скъпоценни камъни на Индра“, „Музиката на сферите“ и др. Най-разпространеното му име е „Акаша“ или „Акашови записи“.

В рамките на нашата кратка среща:

  • ще дам описание какво представляват и какво съдържат Акашовите записи според стотиците хора, които съм водил там;
  • ще ви разкажа за едно забележително мое откритие, свързано с Акаша;
  • ще ви споделя какви са условията всеки човек да може да получи достъп до това пространство на безкрайно познание;
  • ще оставя време и да отговоря на вашите въпроси по темата.

 

Повече информация за метода и водещия можете да намерите на страницата Регресия във Facebook.