Доц. д-р Румен Бостанджиев, д.м.

Доц. д-р Румен Бостанджиев, д.м.

Доц. д-р Румен Бостанджиев е един от малкото експерти у нас, които имат повече от тридесет годишен опит в областта на сексологията. Притежава медицинско образование и международни специализации в областта на сексуалната медицина, но освен това е и квалифициран двойков и семеен психотерапевт, който разработва от години образователните програми за хора, желаещи да се развиват през целия си живот.  Доц. Бостанджиев съчетава  работата си като университетски преподавател с ежедневна консултативна практика и участие в различни изследователски и образователни проекти.  Дейността на д-р Бостанджиев се осъществява в двата, създадени от него института в гр. София – „Интеракт“ и гр. Бургас – „Компас“.  Той е автор на пет монографии и множество научни и научно-популярни публикации в наши и чужди издания.

Личностното развитие между мистиката и науката

Все повече хора у нас днес проявяват интерес към духовното и личностното израстване. Нараства и броят на предлаганите тренинги, семинари, и други инициативи, ориентирани към духовното измерение на съществуването ни. Какво обаче разбираме под духовно и личностно израстване? Как съвременните тенденции в тази насока се вписват във вековната традиция за разширяване на духовния ни опит и приобщаване към универсалните ценности – истина, любов, красота? Какви са критериите за автентично духовно израстване и как то реално може да се постигне според съвременната междуличностна невро-психология? Къде преминава тънката граница между аргументирания с научни доказателства подход и все по-популярните практики на „духовно отклоняване“, забулени в мистика и манипулация? На тези въпроси ще се опитаме заедно да търсим  отговорите ако се присъедините към нашата дискусионна среща. Очаквам Ви на 8 април от 18.15 часа в Сграда А, зала Запад.