Програмата за 21 октомври 2017 е в процес на подготовка. По-долу може да видите програмата от предходното издание на фестивала през април.

09:00 - 10:00

13:00 - 13:30

Организаторът си запазва правото да прави промени в обявената програма при необходимост