Свободата да бъдеш, 5 ноември 2022 Запазете датата