Лектори на деветото издание на Фестивала Свободата да бъдеш, 5 ноември 2016, Софарма Бизнес Тауърс.

Соня Момчилова на фестивала Свободата да бъдеш
Соня Момчилова

Смърт преди смъртта или нелепостта да си болен

Ганета Сагова

Темата се уточнява

Ирена Младенова
Ирена Младенова

Златно ли е златното сечение в живота?

Лилия София Попганчева
Лилия София Попганчева

Пътят на боеца: да овладееш играта на своя ум и психика

Иван Габеров
Д-р Иван Габеров

Богомилското присъствие в колективната психика

Веслава Попова Свободата да бъдеш
Веслава Попова

Пътят към Себе си.

Христо Стефанов
Христо Стефанов

Даоистка алхимия – безсмъртие или сексуален синдром?

Радина Сундари
Радина – Сундари

Нашите тела държат тайните към всичко – Танцова медитация

д-р Кирил Калев

Коучинг за развитие, мотивация и…щастие

Анастасия Димитрова
Анастасия Димитрова

Мотивацията – нещата, които се премълчават