ЕКРАННИ ДЕЦА ®

 

ЕКРАННИ ДЕЦА ® е проект на Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ. Това е първата и единствена научна организация у нас, която адресира проблема на екранната зависимост при децата, провеждайки апаратурни изследвания на мозъка и нервната система, и на тази база – програми за превенция и терапия. От 2022г. в София и страната функционират самостоятелно действащи кабинети за оценка и терапия на екранна зависимост. 

Изработена е цялостна методика за оценка, превенция и терапия според възрастта, тежестта на проблема и индивидуалните психофизиологични потенциали на детето.

 

Първа национална конференция ЕКРАННИ ДЕЦА® се проведе н 26.11.2022г. в София – линк към пълния запис тук : 

https://www.youtube.com/watch?v=sioXKj-NVvg

 

Терапията се провежда от сертифициран терапевт на ЕКРАННИ ДЕЦА®

Оценка
Оценката на нервната система на детето позволява да се определи степента на тежест на проблема и да се насрочи програма за превенция или за терапия.
Извършва се с биофийдбек сензори и софтуер, а при необходимост се извършва и функционално ЕЕГ.
Подходяща е за деца над 3 години.

Програма за превенция
Програмата за превенция позволява на детето да се научи на ефективна саморегулация, да опознае собствения си организъм, специфики в дейността на нервната си система и да ползва екраните по безвреден начин.
Програмата продължава 3 месеца, с провеждане на сесии веднъж седмично. Подходяща е за деца над 7 години.

Програма за терапия
Терапията на екранна зависимост протича в следната последователност:

  1. Невротерапия и невротренинг, за функционално възстановяване на нервната система, включително и функционирането на кората на мозъка
  2. Невротерапия на зависимостта /”отвръзване” на механизмите на зависимостта/
  3. Невротерапия за преодоляване на съпътстваща телесна симптоматика
  4. Невротренинги за устойчивост на нервната система по време на участие в екранна дейност
  5. Постепенно включване във все по-вече “живи” активности като общуване и движение в реална среда
  6. Постепенно намаляване на екранното време за сметка на дейности в реалността
  7. Постепенно превръщане на екранната дейност в инструмент за постижения в реалния живот

Програмата продължава от 4 до 6 месеца, с провеждане на сесии веднъж седмично. Подходяща е за деца над 3 години.

Групи за родители
Групите за родители подготвят родителите за тяхната роля в подобрението на здравето и живота на детето.
Провеждат се 5 обучителни срещи, под формата на лекции и дискусии, в които родителите биват запознати със:
– методи за превенция на екранната зависимост
– ранно разпознаване на симптоми
– влиянието на различни фактори за развитие на екранна зависимост
– какво представлява терапията на екранна зависимост
– семейна и извънсемейна подкрепа на детето по време на терапия
– как да спрем прекомерната употреба на екраните
– насоки и съвети как родителите да се справят с конкретното дете и конкретните прояви

www.screenchildren.com