Любомир Розенщайн

Мозъчен хакер I – разпрограмиране на навика