Любомир Розенщайн

Извънтелесни преживявания и осъзнато сънуване