Aboca

История

През пролетта на 1978 година, една първоначална идея на Валентино Меркати се превръща в реалност – създава се Aboca. Уважение, прозрачност, в търсене на свобода и независимост, това са част от ценностите, които движат компанията напред.

Историята на Aboca е една чудесна история за иновация. През годините, научните изследвания са били отличителната черта на най-важните стъпки, моментите, които са отбелязали развитието на компанията. Всеки направен избор се основава на ценности, установени през годините: На първо място, постоянство в намирането на решения за здраве единствено в природата. Второ, скромност, отразена в постоянна инвестиция в демонстриране на научната стойност на идеите и обучения на хиляди медицински специалисти. И не на последно място, отдаденост, работа и фокус върху човешките взаимоотношения, за да може създаденото да остави трайна следа в бъдещето.

Научни изследвания

В Aboca думата „изследване“ означава откритие, знание и проучване. Изследователите на компанията работят заедно с университети и изследователски институти, с цел да бъдат открити най-добрите молекулярни комплекси за различни здравословни нужди. Отделът по Проучвания и Развитие притежава 32 национални и интернационални патента за употребата на натурални молекулярни комплекси във фармацевтичния сектор. Изследванията на Aboca са резултат от интегрираната дейност на няколко лаборатории, всяка от която е специализирана в конкретна област.

Култивиране

Aboca разполага с над 1 000 хектара обработваема земя между Тоскана и Умбрия и отглежда 67 растителни вида. Растенията се подбират директно с помощта на специализиран персонал, който проверява спазването на стандартите за качество. Aboca култивира съобразно изискванията G.A.P. (Good Agricultural Practice), правила за земеделските производствени процеси, утвърдени на международно равнище, за да се гарантира безопасна суровина. В цялостния производствен процес се прилагат методите на органичното земеделие, непрекъснато контролирано от Отделът по Качество.

Комуникация

Aboca разпространява науката, културата и стила на живот, за да се открие съзнанието за тясната връзка между здравето на човека и околната среда. Комуникация под формата на обучение и разпространяване, научно и културно, винаги е била важна част от философията на компанията. Aboca обучава и системно осигурява информация на специалистите по продажба, дистрибутори, доктори и фармацевти. Именно така се предават последните научни открития в естествените молекулярни комплекси и тяхната ценност за човешкото здраве.

С напредването на научноизследователската дейност и благодарение на съвременните техники за екстракция, производство и анализ, е възможно да бъдат получени естествени вещества, естествени молекулярни комплекси, които благодарение на активните си съставки, могат да бъдат използвани за лечение и подобряване на състоянието на болния.

На тази основа се роди и развива Aboca, насочена към иновациите, към научните изследвания и използването на най-модерни технологии.

Естествените вещества са изключителна възможност за човечеството: колкото повече ги опознаваме и ги използваме, толкова ще откриваме, че те са изключителен и незаменим съюзник за добро здраве и лечение.

https://www.aboca.com/bg