Анелия Овнарска

Анелия Овнарска

Цял живот свързана с фолклора като хоби, днес, щастлива с професията етнолог и културен антрополог. Ролята, в която влиза най-добре и се чувства комфортно през последните години е на сладкодумен разказвач, умело открехващ врата на старата българска традиционна култура и потапящ аудиторията в магията на старата вяра и обичаи, на красивите носии, на самодивите, змейовете и халите. Ако искате да научите повече за оня вълшебен свят от бабините приказки, предания и поверия, само ѝ задайте въпрос или дори не питайте, тя сама ще ви заприказва.

Тя е: администратор на ФБ страница „Думам ти, щерко“, автор на текстовете там и на книгата със същото заглавие; Гимназиален преподавател по предмет „Народна култура и национална идентичност“; Докторант в катедра Етнология на Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.

Ангелът, който вади душите

Познаването на родното не е самоцел, нито патриотичен порив, а важен момент от народностната идентификация в глобалния свят.  Мъдростта на народа е изключително важна предпоставка за изграждане на цялостната егоидентичност на всеки отделен човек. Кои сме ние, какви са били хората преди нас? Съществува ли още реална връзка с тях? В какво са вярвали те и има ли тази вяра корени днес?

Та, ще си поговорим …

  • за миналите времена и за съвремието,
  • за човешкия и отвъдния свят,
  • за Архангел Михаил, Рангеловден и за душата, преминаваща отвъд,
  • за българската поменална обредност и за битуващите и до днес поверия и практики,
  • за връзката с починалите ни близки и празнуването на смъртта.