Антон Ценов

Антон Ценов

Антон Ценов е член на управителния съвет на Start It Smart – най-големият предприемачески клуб в България. Съосновател е на Join The Players, технологичен стартъп в сферата на аматьорския спорт. Съосновател на edit.bg, мрежа, създадена с цел да адресира нуждите на ИТ Малки и Средни Бизнеси, които са най-бързо развивиящия се сектор от икономиката на България. Участва в създаването и развиването на компанията Mind Mapping, която предоставя професионaлни консултации и индивидуални и групови обучения по изготвяне на мисловни карти, стимулиране на креативността и развиване на иновациите. В основата на инструмента Mind Mapping е заложено разбирането, че човешкият мозък разполага с неограничен потенциал за творчество и изобретателност, както и че креативността не се “научава”, а се отключва.

Как да мислим както никой друг не мисли