Даниел Ненчев

Даниел Ненчев

Годината, в която човекът ще стане безсмъртен

Да. Безсмъртието на човека предстои. Вече въпросът не е дали, а кога ще сдобием безсмъртие. Има няколко научно обосновани теории за бъдещото наличие на човешко безсмъртие на планетата Земя. Тези аргументирани предположения на учените през последните години са резултат от бързото развитие на НБИК (Нанотехнологии. Биотехнологии. Информатика. Когнитивистика).

От малък лекторът по темата “Годината, в която човекът ще стане безсмъртен” Даниел Ненчев знае, че нищо не знае, затова си е избрал професията на питащ, след което се дипломирал като журналист. Ето защо, лекцията му ще бъде под формата не серия от въпроси, свързани с безсмъртието на човека. Преди да зададе въпросите си за размисъл към себе си, аудиторията, времето и пространството – Даниел ще сведе до знанието на присъстващите в залата различни твърдения свързани с безсмъртието на човешкото същество.