Дива Енерджи

Фирма „ Дива Енерджи”  е създадена от д-р Диана Стоянова след нейни дългогодишни изследвания за въздействията на дивите синьо-зелените водорасли от езерото Кламат / Е3 АФА/ върху човешкия организъм.  Проучванията водят до удивителни резултати, за които никой не предполага, че са възможни и които могат  да послужат на хиляди хора. Откритията дават отговор на нерешени до сега въпроси в медицината.  Естествена стъпка в това отношение е и създаването на фирмата, чиято цел е да ви даде всичко необходимо, за да се възползвате максимално от възможностите на този вълшебен природен продукт – дивите синьо-зелени водорасли от езерото Кламат – Е3 АФА.

  За да се осъществи това Diva Energy ви предлага:

  • Книга  – „ Дами и Господа представям ви АФА“, която е плод на 20 години изследвания и опит на авторката – д-р Диана Стоянова и дава богата информация, какво и как може да се постигне с Е3 АФА;

 

  • Е3 АФА –  100 %  органични синьо–зелени водорасли от езерото Кламат, с отлично качество, от най-добрия производител, изсушени по технология, която запазва в най-голяма степен тяхната биоактивност;

  • Индивидуална консултация с д-р Диана Стоянова. Консултацията е насочена конкретно към особеностите на вашия организъм и дава в детайли яснота за въздействието на Е3 АФА върху вас.

/  Консултация се провежда само в неделя, в медицински център „ Свети Пантелеймон”, след предварително записване на  телефон 070017012. Адрес на медицинския център:София, ул. „ Княз Борис” № 21/

Фирма Diva Energy върви заедно със своите клиенти по пътя в постигането на най-доброто за здравето им. Помага с всички знания и опит,  за да бъдат получени възможно най-добри резултати. Поддържа се връзка поemail, телефон и чрез лични консултации, за да може всеки един клиент да бъде спокоен и уверен, че се движи във вярната посока.

http://www.diva-energy.com/