д-р Елия Костова

д-р Елия Костова

Собственик на Нейтропия – Алтернативна & Комплементарнa & Терапевтична Медицинска Клиника.

Лекар, Специалност:  Вътрешна Болести, Икономика на Здравеопазването, Правова Регулация на общественото здраве, Управление на Рекреация, СПА и уелнес.

Магистър хомеопат, акредитиран от Асоциацията на Хомеопатичните Лекарите в България (AHPB) и Европейски Комитет  Хомеопатията (ЕСН).

Представител за H.U.M.A Метод и онлайн Материя медика магистърска програма на Universidad Candegabe dе Homeopatía Аржентина.

Сертифициран Терапевт в  Су-Джок терапия, Tуист Терапия и Усмивка медитация, Онури Аурикуларна терапия, Су джок Учител Базово Ниво, Магистърска степен в Рейки, Сейким Рейки, Магнефилд Терапия, Транскраниална Електростимулация, Квантово Докосване, Три стъпно дишане терапия, Прана Терапия, коМра терапия, Неуротерапия, Дистанциооно виждане/комуникация.

Изобретател в областта на здравето.

Етоса, патоса и логоса в холизма

Тази лекция е за хора с ретроспективен поглед към древните учения, универсалното знание и вперен поглед в иновативното бъдеще с амбиция да сътворят настоящето.

Акценти на лекцията:

  • Що е холизъм?
  • Как е възникнал и преродил днес отново в съвременното технократично общество?
  • Как днес в 21 век ре -доказваме изначалните древни холистични подходи за рекреация на човешкия организъм.