Емилия Крушков

Емилия Крушков

Емилия Крушков е психолог-практик с близо 18 годишен опит. Счита себе си за застъпник за психично и социално здраве. Специализира и работи в областите стрес, тревожности, депресия, зависимости и асоциално поведение в България, Англия и САЩ. Емилия врява, че надеждата се крепи в разнообразието от алтернативи и практикува в мрежа за осигуравяне на мултидисциплинарен подход към личността.

През 2009 година основава Център за управление на стреса и превенция „Серенити“, с който си поставя каузата да популяризира и осведомява обществеността относно разнообразието от методи за ефективно управление и справяне с психичните и физиологични реакции, произтичащи от ежедневните стресови ситуации. В унисон с мисията си, от 2011 година насам организира ежегодно събития на добра воля за кампанията Stress Awareness Month като включва в нея различни практици и организации, а през 2012 се включва в екипа доброволци на фестивал „Здравей, Здраве!“ .

През 2018-та Емилия се обучава в САЩ за прилагането на подхода Moral Reconation Therapy и е единствен обучен фасилитатор на програмите по тази методология в България засега. С него тя залага на веруюто, че човек не е това, което му се е случило, а това което избира да стане.

Капанът на собствените убеждения