ФАБРИКА 360

Фабрика 360 е агенция за дизайн и иновации, помагаща на клиентите си да създават печеливши продукти и услуги и да подобрят преживяването на служителите и потребители. Специализира в корпоративни акселераторски и трансформационни програми чрез дизайн на услуги, дизайн мислене, разказвачество, креативно лидерство, иновиране на бизнес модел, дизайн на платформи. Сред клиентите на агенцията са големи корпорации, международни организации, университети, стартъпи и НПО.
Фабрика 360 е създател на играта за креативност Connect the Dots: 70 проекта за развиване на творчески умения и нестандартно мислене.

 

Фабрика 360 – https://www.fabrica360.eu/