Снимка, Асен Иринчев, PhotoSynthesis

Галина Герасимова

Галина Герасимова е режисьор, астролог, богослов, издател.
Повече от 20 г. активно участва в представянето и разпространението на културното и духовно наследство на Учителя Петър Дънов. Организатор на изложби, концерти, форуми, семинари, посветени на идеите му.
Автор е на седем документални филма за живота и учението на Учителя, от 14 г. е в издателския съвет и PR на Общество Бяло Братство.
В екипа на Списание 8 е от създаването му.

.

Вектори на щастието