Go Beyond Suggestopedia Center

Go Beyond Suggestopedia Center  е място за развитие, съвместност и хармонично общуване. “Go Beyond” означава да преминеш отвъд – отвъд своите ограничения и да надминеш всички очаквания, да повярваш в своя потенциал и резервите на човешката личност.

Творчеството дава глас на мислите, въображението и заложбите на курсистите. С други думи на тяхната решителност, увереност и вяра в собствените възможности. В образователен център GO BEYOND се предлага среда, в която тези качества са насърчавани, тук децата се чувстват разбрани, приети и спокойни, а възрастните подкрепени по пътя на изучаване на нов език. Този процес доказано отключва неподозирани възможности за учене и умствено развитие.

Една от целите на Центъра е насърчавайки въображението и откритата комуникация, да бъдат подсигурени дълготрайни резултати, въвеждайки новите знания неусетно по начин, който позволява на всеки курсист да пречупи информацията през своята призма, да я приеме и осъзнае със своя собствен ритъм и не на последно място, да я приложи на практика.

За Go Beyond Suggestopedia Center е от значение децата да искат да търсят решенията вътре в себе си, да разчитат на интуицията и подсъзнанието си, а не машинално да възпроизвеждат въведена отвън информация. Така те вярват, че се възпитават млади хора, които са убедени в способностите си, отстояващи интересите си, открити и любопитни към света, готови да дават и откриват.

В Образователният център децата учат спонтанно, а възрастните стават любопитни като деца! Всички се забавляват от сърце и всеки с отворено сърце и усмивка е добре дошъл!

Авторските сугестопедични курсове са разработени специално обхващайки специфичните нужди за учене и възприемане на всяка възраст.

Вие желаете да говорите с лекота изучаван език! Постигнете го с  метода на сугестопедията и прекрасния екип от преподаватели на Go Beyond Suggestopedia Center!

При тях Вие можете да учите и развивате уменията си в курсове по :

  • Английски език
  • Френски език
  • Немски език
  • Испански език

А за децата и младежите се предлага палитра от езикови, образователни, музикални, целогодишни и интензивни летни курсове и ателиета. Структурирани в делнични и/или съботно неделни занимания.

Общувай свободно и развивай себе си с радост!

Ценностите, които споделя Образователния център се уповават на законите на Сугестопедията:

Любов – в нейния най-чист и общочовешки смисъл за пълноценна връзка между хората.

Свобода – в изразяването на себе си и в търсене на най-прекия път към разгръщането на личностния потенциал.

Убеденост, че нещо необикновено се случва – вярата в неограничените възможности и вдъхновението са част от учебния процес в Go Beyond Suggestopedia Center.

Цяло-Част, Част-Цяло – всички сме част от Едно, но носим индивидуалност, която се проявява като част от цялото.

Адрес: София, ул. Йоан Екзарх 10, ет 2.

http://gobeyondcenter.org/ 

https://www.facebook.com/gobeyondcenter/  ,