Христо Нейчев

Христо Нейчев

Христо Нейчев е утвърден тренер и коуч в областта на личностното развитие. Той е 99-то поколение трансмитер на знанието на школата Шаолин И-Дзин-Дзин Ци Гун (Shaolin Qi Gong) и личен ученик на  У Хонгшен Сифу, който е глава на школата в момента. Христо посещава своя учител в Китай 3-4 пъти в годината, където отделя няколко седмици в изучаване на тайните на Ци Гун, медитацията и източните философии.

Лична мисия на Христо в този живот, както и мисията на Шаолин И-Дзин-Дзин школата, която не се е променила през изминалите повече от 2 600 години, е всеотдайното подпомагане на хората в посока подобряване на тяхното здраве, себеоткриване и духовно израстване.

Мястото на медитацията в модерния свят

Попитали един мъдрец:

–          Какво постигна след толкова много години медитация?

–          Нищо! – отвърнал той – но нека ти кажа какво изгубих: ядовете, тревожността, депресията, усещането за несигурност, стархът от стартостта и смъртта! За това съм свободен и щастлив човек!

Медитацията не е само мистична дейност, която старци с дълга брада практикуват в планината. Медитацията е практика подходяща за всеки от нас, за всяка локация и за всеки ден! Елате да си поговорим защо, къде и как може да медтираме всеки един ден в забързания модерен свят, в който живеем.