Христо Нейчев

Христо Нейчев

Христо Нейчев е утвърден тренер и коуч в областта на личностното развитие. Той е 99-то поколение трансмитер на знанието на школата Шаолин И-Дзин-Дзин Ци Гун (Shaolin Qi Gong) и личен ученик на  У Хонгшен Сифу, който е глава на школата в момента. Христо посещава своя учител в Китай 3-4 пъти в годината, където отделя няколко седмици в изучаване на тайните на Ци Гун, медитацията и източните философии.

Лична мисия на Христо в този живот, както и мисията на Шаолин И-Дзин-Дзин школата, която не се е променила през изминалите повече от 2 600 години, е всеотдайното подпомагане на хората в посока подобряване на тяхното здраве, себеоткриване и духовно израстване.

Мястото на медитацията в модерния свят