Ментална Математика

МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА вече и в България. Това е уникална международна система за развитие на интелекта, без аналог в целия свят. Използвайки методиката децата от 4-ри годишна възраст започват бързо да РЕШАВАТ НА УМ всякакви аритметични задачи. Като това не е основната цел на системата, а само резултатът. Целта са придобити от обучението навици – развитие на логиката, фотографската памет, концентрацията, аналитичното мислене, точността и бързината при взимане на решения. Уроците преминават с развлечения, музика и физически упражнения.

www.isma.bg

0882593077