Ивайло Димитров – Спецназ

Почти 30 години се занимава ежедневно с бойни изкуства. Дългогодишен служител в СОБТ. В отряда на баретите, освен като командос-антитерорист, е бил и помощник-инструктор по „бойно-приложни техники“, както и постоянен участник в представителния отбор на СОБТ по „бойни изкуства“. Притежава майсторска степен по карате и богат практически опит.

В даоистката вътрешна практика е въведен от Цзе Кун – реализиран адепт от школата на „Деветте Небесни Наставника“ от Маошанската даоистка традиция.

В момента Ивайло е инструктор по Нин-джуцу, даоистки практики и бойни изкуства към международната организация INBI World.

Има инициации по Крия-йога на Бабаджи, по рейки и в „Присъствието на Архангел Михаил“.

Участвал в церемонии с „растения на силата“ в Амазонка и практически семинари, свързани с южно-американските, северно-американските и мезо-американските индиански племенни култури.

Завършва философия в СУ „Св. Климент Охридски”. Основният му интерес е насочен към съхраняването и развиването на истинската сила на човека. Занимава се активно с писане и превеждане

Пътят на воина - път на лична еволюция

Основният проблем пред съвременният човек е, че не познава себе си. Неговите основни съставляващи – тяло, енергия и съзнание – не са свързани и синхронизирани помежду си, а тъкмо обратното – всяко от тях си иска своето, като съответният индивид се превръща в „арена на бойни действия”.
Докато е „на части” човек се явява „част от проблема”, а не „част от решението”.
За да стане „част от решението” на собствените си проблеми, човек трябва да създаде поне минимални условия за превръщането си в единно цяло.
Щом се състоим от тяло, енергия и съзнание, трябва да знаем как да ги свържем едно с друго, така че да не си пречат, а да си помагат взаимно.

ЧОВЕШКИТЕ ВОИНСКИ ИЗКУСТВА, включващи всички истински системи и традиции, водещи по Воинския Път, независимо от мястото и времето, където са се проявили в пространството, се явяват едни от най-цялостните, детайлно разработени и съхранени през вековете начини за лична еволюция и само-усъвършенстване на човека.
И по-точно, АЛХИМИЯТА на тези воински изкуства – енергетическата „вътрешна” практика в обучението на всеки боец.
Казано по друг начин – това е практическото познание и приложение на принципите и законите за работа с енергийният потенциал, заложен в нас от Разумната Вселена, по неин „образ и подобие”.