Д-р Иван Габеров

Снимка: Асен Иринчев, PhotoSynthesis

Д-р Иван Габеров

Доктор по психология, преподавател по психология на религиозните представи в СУ „Св. Климент Охридски”. Роден е през 1964 г. в гр. Сопот. През 1983 г. завършва ТМТ „Ген. Вл. Заимов, спец „Промишлена електроника” със златен медал. През 1990 г. става Магистър по история във „ВТУ Св.св. Кирил и Ме­то­дий” В. Търново. Основател и собственик на издателствата „Елпис” , „Е” и „Габеров”, специализирани в из­да­ването на енциклопедии, речници и албуми. Автор е на над 15 книги, енциклопедии и речници. Член на СБП.

Богомилското присъствие в колективната психика

Лекторът ще се опита да докаже, че богомилските религиозни и социални представи са трайни регулатори на българското мислене и поведение. Те присъстват в дълбините на колективната несъзнавана психика на българите.