Доц. Иво Христов

Снимка: Асен Иринчев, PhotoSynthesis

Доц. Иво Христов

Иво Христов е роден през 1966 г. в гр.Киев, Украйна. Завършил Юридическия факултет на СУ “Св.Кл. Охридски” през 1992 г. От 1994 г. е хоноруван преподавател по “Социология на правото” в катедра Социология на ФФ на СУ “Св.  Кл.Охридски. Ръководител на катедра „Приложна и институционална социология” на Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” от 2009 г..до 2013 г. В периода 1995- 1997 г. експерт на Комисията против корупцията в 37 Народно събрание. Съветник на Комисията по правни въпроси в 38, 39, 40 и 41 Народно събрание (до м. ноември 2009 г.). Магистър по право /1992 г./, доктор по социология /2003 г./, доцент (2009). Сфера на интереси: социология на правото, историческа социология на модерните институции, геополитика. Автор на три монографии и над 40 научни статии. Специализирал в САЩ, Русия, Австрия, Германия, Италия, Турция и др.

E-mail: ihristov@netbg.com

Защо първият динозавър е бил българин?

Съмнявате ли се? А не бива.  В условията на т.нар. “глобализация”, което е другото име на колониализма и ликвидиране на всякакви идентичности, като опозиция на този процес се формира нещо, което може да се нарече особен национализъм. Като се започне от особената “изключителност”, “уникалност”, “неповторимост” и прочие на националната история , характер, идентичност, постижения и т.н та се стигне до глуповато изхвърляне за неповторимостта на всичко българско и родно. В това отношение ние и нашето alter ego, т.нар. “македонци” – другото ни историческо лице, достигнахме до невероятни висоти.

Всъщност колкото по-мизерно настояще имаш и колкото по-никакво бъдеще ти предстои, толкова по-бляскава история си измисляш. Не е въпрос на обективна истина а на психотерапия. Кои са причините за това?