Иво Величков

Иво Величков

Иво Величков е психотерапевт с повече от 20-годишна практика, председател на Българска Асоциация по Хипноза, автор на „Тайните на хипнозата”, многократно издавана у нас и в чужбина. С хипноза, бойни изкуства и медитативни практики се занимава от средата на 80-те години. Прекарал е години от живота си в различни школи по цял свят – от западните университети, през индонезийските енергийни школи до поделенията за подготовка на руските специални части. Преподава клинична хипноза на психолози, стоматолози и медици, а също така води семинари за широка публика в сферата на работа с трансовите състояния, дихателните практики, ефективната комуникация, използването на психофизическия ни потенциал и други. Подходът му е насочен към отключване на неподозираните знания, умения и естествени механизми, заложени във всеки от нас

SATRIUS –  Система за интуитивна самозащита

Двучасова практика, част от Летния JustBe Ритрийт, 27-29 август, х-л Лион, Боровец

 

SATRIUS е психо-физична система, насочена към възстановяване на естествените инстинктивни защитни реакции, премахване на блокажите от тялото и съзнанието и баланс на ума и вътрешното състояние. В основата й са заложени различни тренировъчни елементи, заимствани от различни школи и учители по бойни изкуства, йога, двигателни упражнения, дихателни, медитативни и психологически техники.

Тъй като се цели отключването на индивидуалните реакции на всеки, процесът не се фокусира върху заучаването на конкретизирани техники, а се набляга на първо място върху разбирането и прилагането на универсални физически и психологически принципи, усвояването на които позволява на всеки практикуващ да създаде най-подходящите за него техники, движения и реакции и които могат да бъдат приложени в много и разнообразни житейски аспекти. Това прави системата подходяща за всеки – както за начинаещи, така и за хора с опит в бойните изкуства, йога, спорт и различни вътрешни и медитативни практики.

Участие в предишни издания на фестивалa

Развитие на човека по принципите на златното сечение

27.6. 2020 – Интер Експо Център

Запис от пролетното издание на фестивала – откъс

Златното сечение или така наречената Божествена пропорция е математическият модел на Фибоначи, който присъства във всеки аспект на познатия ни свят – в микро- и макрокосмоса, във времето, пространството, природата, човека. Модел на Златното сечение може да бъде наблюдаван и в циклите, през които преминава един човешки живот.

В познатия ни свят също така влияние оказват и сили, стихии, елементи, които създават определени условия за нашето функциониране и развитие. Всеки от тези елементи притежава характеристики и проявления, съответстващи на четирите агрегатни състояния на физическата реалност, в която съществуваме.

Ако разгледаме циклите на човешкия живот според принципите на Златното сечение в съчетание с елементите, които са активни във всеки отделен цикъл, имаме достъп до цялостен, градивен и конкретен модел за правилното развитие на човека – за възпитанието на детето и реализацията на потенциала ни като възрастни.

Правилното възпитание е създаване на правилни условия за развитие на детето във всеки период от живота му.

Правилното развитие на възрастния човек е реализиране на потенциала му, съобразно съответният период на живота му.

Правилният живот е проявлението на заложеното у нас духовно начало. Духовността е способността да запазим максимално чист и неизкривен образа, по който сме създадени.

На настоящото издание на фестивала „Свободата да бъдеш” за пръв път ще бъде представен пред широка публика моделът, който проспериращите общества и култури са познавали и използвали в развитието и функционирането си.