Иво Величков

Иво Величков

Иво Величков е психотерапевт с повече от 20-годишна практика, председател на Българска Асоциация по Хипноза, автор на „Тайните на хипнозата”, многократно издавана у нас и в чужбина. С хипноза, бойни изкуства и медитативни практики се занимава от средата на 80-те години. Прекарал е години от живота си в различни школи по цял свят – от западните университети, през индонезийските енергийни школи до поделенията за подготовка на руските специални части. Преподава клинична хипноза на психолози, стоматолози и медици, а също така води семинари за широка публика в сферата на работа с трансовите състояния, дихателните практики, ефективната комуникация, използването на психофизическия ни потенциал и други. Подходът му е насочен към отключване на неподозираните знания, умения и естествени механизми, заложени във всеки от нас.

Огледалните неврони - тайната на интуитивното общуване

 • Как можем да общуваме интуитивно?
 • Как съпреживяваме?
 • Как долавяме намеренията на другите?
 • Как работи внушението?
 • Как се предават психическите състояния?
 • Какъв е механизмът на психичното заразяване?
 • На какво се базира въздействието без физически контакт?
 • Има ли граници във времето и пространството за обмена на информация?
 • Как работи хипнозата и другите трансови състояния?
 • Каква е основата на доверието?
 • Каква е същността на харизмата?

Още много въпроси могат да бъдат зададени в тази посока и отговорите могат да бъдат открити ако не изцяло, то поне в огромна степен в принципите на работа на огледалните неврони. Затова и на тях е посветена настоящата беседа.