Иво Величков

Иво Величков

Иво Величков е психотерапевт с повече от 20-годишна практика, председател на Българска Асоциация по Хипноза, автор на „Тайните на хипнозата”, многократно издавана у нас и в чужбина. С хипноза, бойни изкуства и медитативни практики се занимава от средата на 80-те години. Прекарал е години от живота си в различни школи по цял свят – от западните университети, през индонезийските енергийни школи до поделенията за подготовка на руските специални части. Преподава клинична хипноза на психолози, стоматолози и медици, а също така води семинари за широка публика в сферата на работа с трансовите състояния, дихателните практики, ефективната комуникация, използването на психофизическия ни потенциал и други. Подходът му е насочен към отключване на неподозираните знания, умения и естествени механизми, заложени във всеки от нас.

Детоксикация на мисленето

Психотерапевтичният процес може да бъде много добра диагностична снимка на процесите, случващи се в обществото в даден момент от човешкото развитие. Днес живеем във време, в което – благодарение или пък по вина на технологиите – преживяванията ни все повече се случват в нашите мисли, отколкото в реалната физическа действителност.

Случващото се вътре в нас е в пряка връзка с начина, по който функционираме в обективния свят. Конфликтите между субективна и обективна реалност днес растат непрекъснато, а това затлачва мисленето, замъглява погледа, деморализира и разболява. Затова е от все по-голямо значение хигиената на мислене и отново правилния подход е стар като света – вместо лечението, по-добре е да се концентрираме върху превенцията.

На това ще е посветена и лекцията (искрено се надявам тя да премине в беседа), на която ще говорим за принципи и механизми, благотворни за тялото, ума и духа. А всяка тема човек може да разглежда само през познатата нему призма – за мен това са психотерапията, хипнозата и работата с тялото и съзнанието. До скоро!