Кремена Станилова

Кремена Станилова

Кремена Станилова е психотелесен психотерапевт с 14-годишен стаж в областта на психотелесната терапия. Разработила е психотерапевтични програми за индивидуална и групова работа в три основни сфери: овластяване на женската енергия и балансиране на мъжката в двата пола; управление на стреса чрез промени в отношението ни и поведенческите ни модели и чрез техники за отключване на т.нар. релаксационен отговор; ефективна комуникация за лични и корпоративни цели.  Води практически семинари за широката публика в тези три области. 

Личен терапевт и водеща на практически групи на студенти в БИНАП.  

Автор е на книгите „Сбогом, паника и стрес” и „Кой кой е на живо и във Фейсбук”, както и на онлайн програмите „Уверени стъпки” – онлайн курс за жени, които искат да повишат своята увереност в личен и бизнес контекст; „Психологически навигатор” – онлайн курс върху 7-те енергийни центъра и поведенията, които ги балансират.

Има интервюта в редица печатни издания и телевизии. Редовен гост в предаването „Без формат”на ETV. Лекциите, семинарите и интервютата й са интригуваща сплав от психотерапия, митология, литература, философия, психоантропология, езотерика.

Повече за нея: www.kremenastanilova.com

Уязвимост и смелост

Защо за мнозина уязвимостта е синоним на слабост?

С кои поведения се бронираме срещу усещането за уязвимост?

Как контролът и уязвимостта могат да си партнират?

Как можем да пуснем контрола и да се радваме на живота без да го направляваме постоянно?

Кои са проявленията на куража в уязвимостта?

Кои умения ни правят отворени, приемащи и пускащи?

Четирите предизвикателства на живота след 35 години

Периодът след 35-40 г.  е наречен следобедът на човешкия живот от Карл Густав Юнг. Ако искаме да сме удовлетворени и здрави жени, не би следвало да го живеем според програмата от сутринта.

Често на повърхностно ниво ние свързваме трудностите на средната възраст с външни събития – срещи, разминавания, неразбиране в общуването, провали, фалити. Понякога трудностите са за ден, понякога траят с години.

Изследвайки, обаче, приказките и митовете на различни култури, се стига до един извод. Онова, което прави живота ни труден в един или повече аспекти от него, е нашата съпротива да отворим и да преминем през вратата, пред която стоим. Зад гърба ни стои миналото с отживели навици, взаимоотношения, събития, а отпред е бъдещето с неговите неизвестни.

Живеем в общество, което е загубило много ритуали по иницииране, или посвещение, когато се оказваме на прага на новото. Дори се случва да не разбираме, че стоим пред врата, която трябва да отворим, като смирим егото и трансформираме миналия опит в любопитство към новото. Без да стоим заседнали в миналото, страхувайки се от неизвестните на бъдещето.

Отказвайки да преминем през тези характерни за хората от всички култури предизвикателства, ние ще преживяваме едни и същи фрустриращи събития, ще срещаме едни и същи хора, които натискат бутоните на страховете ни, които са натрупани от минал опит.

  • В първата част на тази лекция акцент ще бъде същината на тези универсални за всички жени от всички култури 1+3 предизвикателства. Ще научите кое е първото и основно предизвикателство и как, ако можем да го преминем с лекота, следващите три ще ни се струват песен.
  • А във втората част ще научите как, осъзнавайки тези предизвикателства, на практика можем да повишим нашата женска енергия през периода на средната възраст, подхранвайки трите стълба на женското си здраве.