Мария Кръстева

Мария Кръстева

 

Мария Кръстева е магистър по психология, магистър по молекулярна биология и доктор по генетика. Завършила е курс по хипноза и хипнотерапия към БАХХ, акредитиран от Европейското Дружество по Хипноза. Преминала е обучение по Психо-биология при Мари-Жинет Ро от Канада. Дълги години изучава молекулярно-генетичните механизми на различни болести при човека. Има над 20 научни публикации в тази област. Постепенно преобръща представите си за болестта и започва да отчита значението на психо-емоционалните фактори в болестния процес.

Днес тя изнася лекции и участва в семинари за здравето и молекулните механизми на болестите. Провежда индивидуални и групови консултации по психо-биологични програми на заболяванията, както и хипнотерапевтични сеанси.

Болестта в нов прочит

Какво е болестта? Грешка в системата? Неизправност? Несработване на нормалните механизми и процеси?

Възможно ли е болестта да не е просто несъвършенство на природата, а да има свой биологичен смисъл?

Ще ви покажа, че е възможно. Ще ви представя една съвсем различна гледна точка – тази на Тоталната биология, известна още като Психо-биология. Според нея болестта е смислена биологична програма за оцеляване, която се задейства от нашия автоматичен мозък в условия на силен, неочакван емоционален шок или при продължителен психичен стрес, който не сме в състояние да преработим. Парадоксално или не, нейната цел е да съхрани целостта на организма и да ни запази живи.

Идеите на Психо-биологията преобръщат напълно някои традиционни вярвания за болестта. Кои са тези вярвания? Как тази концепция променя представите ни за болестния процес? По какъв начин новите изследвания в областта на молекулярната биология и генетика я подкрепят? И как да използваме това знание, за да подобрим психо-емоционалното и физическото си състояние?