Доц. д-р Мария Папазова

Доц. д-р Мария Папазова

Доцент д-р Мария Генкова-Папазова, PhD, е неврофармаколог и специалист по интегративна медицина. Член е на Нюйоркската Академия на науките.

Д-р Мария Папазова е работила като клиничен асистент в Института по Ендокринология и като участъков терапевт. Впоследствие защитава научна степен с тема от областта на съвременната психоневрофармакология.

В последните 15 години в съзвучие с формиращата се в световен план интегративна медицина се изгражда като холистичен лекар. Извън изследователската си работа в ИНБ на БАН се занимава активно с просветителска дейност – изнася научнообразователни лекции, води медийни холистични рубрики в БНР и Нова Телевизия и изготвя индивидуални профилактични и оздравителни програми съобразно изискванията на интегративната концепция в медицината.

Хомо сапиенс: Софтуер "здравословен живот"

В съвременния свят на нови технологии, бързи промени и преосмисляне на стари истини, понятието “здравословен начин на живот” става все по-неясно и обременено със сериозни случайни или умишлени заблуди….

Истината, която стои в основата на всички неща, обаче… винаги е проста!  Защото идва от Източника, от Създателя!

В лекцията ще припомним именно онези неизменни, задължителни  правила на здравето, зададени на човешкия род при създаването му – като “вграден софтуер” в неговия геном и ще обясним как при съвременния стил на живот, въпреки драстичните екологични и социални промени,  можем да ги спазваме успешно, за да поддържаме или да възстановим баланса на всички нива в човешката био-енерго-информационна система.