Доц. д-р Мария Папазова

Доц. д-р Мария Папазова

Доцент д-р Мария Генкова-Папазова, PhD, е неврофармаколог и специалист по интегративна медицина. Член е на Нюйоркската Академия на науките.

Д-р Мария Папазова е работила като клиничен асистент в Института по Ендокринология и като участъков терапевт. Впоследствие защитава научна степен с тема от областта на съвременната психоневрофармакология.

В последните 15 години в съзвучие с формиращата се в световен план интегративна медицина се изгражда като холистичен лекар. Извън изследователската си работа в ИНБ на БАН се занимава активно с просветителска дейност – изнася научнообразователни лекции, води медийни холистични рубрики в БНР и Нова Телевизия и изготвя индивидуални профилактични и оздравителни програми съобразно изискванията на интегративната концепция в медицината.

Чия отговорност е човешкото здраве?

Болестта като път

През последните стотина години медицината беше изкуствено разделена на “традиционна” и „алтернативна” и хората в настоящия момент са изключително объркани и подведени – кое е традицията и кое – алтернативата –  в поведението ни спрямо здравето и избора на лечебен подход.

В действителност медицината е една!

В зависимост от конкретното състояние на пациента, методите са различни – ако спасяваме живот, използваме остри и бързо действащи химически средства и спешни прийоми. Работим само върху симптомите – не е нужно по-дълбоко познание върху душата и връзката й със здравословното състояние на човека, който се бори за живота си в земния план на битието.

Но в повечето случаи хората отиват на лекар, защото имат хронични заболявания и тогава химическите медикаменти  не само не работят, а допълнително разболяват хората. В тези случаи се налага да знаем как и къде да потърсим дълбоките причини за хроничните болестни състояния и да дадем на пациента ясни и индивидуални инструкции за здравословен стил на живот и да очертаем пътя на неговото изцеление.

Това са друг вид познания – и в медицинските университети лекарите не учат тези дълбоки причини за болестта.

И пациентите и лекарите днес не знаят основния постулат “ЧОВЕК Е БОЛЕН – ЗАЩОТО Е НЕЩАСТЕН”!

Не-щастието се корени в скрити дълбоко в подсъзнанието на всеки от нас негативни поведенчески модели, неясен душевен дисбаланс и отсъствие на хармония с духовната цялост на квантовата вселена, от която всеки човек е интегрална част.

И болестта извира именно от човешкото подсъзнание като определена отрицателна нагласа, която разиграва болестния сценарий в тялото, за да изяви чрез характерните й симптоми конкретния дисбаланс, който ни прави нещастни…и болни!

В този смисъл болестта ни дава шанс за промяна и постигане на хармония с нашата по-дълбока същност. Тя се явява своеобразен път от телесното страдание към душевно извисяване и цялостно изцеление. Път от страха към любовта!

Човек е напълно щастлив само тогава, когато успее да трансформира страха в безусловна любов! И само тогава може да е спокоен, че е постигнал и телесно здраве и мечтаното дълголетие!