Мария Стайкова

Мария Стайкова, ICF PCC

Фестивал Свободата да бъдеш | XX издание | 22 април 2023 | Интер Експо Център

Щастие и успех - кое е яйцето и кое кокошката?

Сякаш всеки „гони“ успеха и щастието. Някои хора наричат успеха с името щастие, други разделят двете понятия и влагат различен смисъл в тях. Как са свързани и кое от двете е по-важно е “спор” като този за яйцето и кокошката.

Каня ви, вместо да спорим,  да се включите в едно лично изследване на щастието и успеха в личния, семейния и работния живот.

Ще се включите в групов коучин процес, основан на най-дългото изследване на щастието, продължило 85 години, в който ще имате възможност да  създадете лична визуална карта на на щастието и успеха в различните измерения на живота ви. Ще получите повече яснота и разбиране за източниците на щастие и успех в живота си и за неизползваните възможности да ги увеличите. Ще си тръгнете с готовност да направите осъзнат избор за по-щастлив и успешен живот.

Очаквам ви 🙂

Мария Стайкова е страстен коуч, завладяващ презентатор и опитен фасилитатор. Тя е професионален акредитиран коуч към Международната Коучинг Федерация – ICF. Мария е ментор коуч и обучител на коучове. Тя е съавтор и фасилитатор на първите обучителна и менторска програми на български език, акредитирани от ICF – “ПУЛСът на Коучинга”®, в които от 2014 година насам стотици участници са развили и надградили своите професионални коучинг умения. Мария е също сертифициран коуч за високо ефективни екипи и има над 20 години опит като фасилитатор и обучител в бизнеса и в нестопанската сфера.

От 2016 г. до 2020 г. Мария подкрепя професионлното израстване на коучинг общността в България като част от лидерския екип на Ай Си Еф България, първо като директор професионално развитие, а след това и като председател на сдружението.

Мария е една от шестимата млади лидери от цял свят удостоени за първи път през 2018 г. с наградата на ICF – Young Leaders Award за тяхния потенциал да изведат коучинг професията в бъдещето.

От 2021 г. Мария е в екипа на Бланчард България, като партньор и сертифициран обучител.

Свържете се с Мария

Споделете с приятели

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email