Михаил Стефанов
Снимка: Форум Ключ

Михаил Стефанов

Михаил Стефанов е експерт по комуникации с над 12-годишен опит в публичното говорене и презентирането. Той е бил говорител на множество национални форуми като TED x Sofia и Форум Ключ и редица международни събития по разнообразни теми. Той е един от основателите на makethem.net – първата българска онлайн медия, фокусирана изцяло върху уменията за презентиране и публично говорене. Михаил е консултант и обучител по креативност, комуникационни и презентационни умения за много водещи компании и неправителствени организации като Coca-Cola България, Загорка АД, Postbank, Каменица АД, Фондация Америка за България, Българското училище за политика, Нов Български университет, Български дарителски форум и др. Той е особено ценен за практическия си подход към обученията, базиран на разнообразния му професионален опит в сферата на публичните комуникации в множество сектори, между които високите технологии и телекомуникациите, бързооборотните стоки, образованието, човешките права и др.

Психология на доверието