Милена Георгиева

Доц. д-р Милена Георгиева

Доц. д-р Милена Георгиева има научни постижения в областта на молекулярната биология и генетика. Научните ѝ интереси са в сферата на Епигенетиката и Биомедицината. Автор е на над 30 публикации в престижни научни списания и книги. Лектор е в над 30 научни форуми.
С работата си Милена се стреми да разгадае тайните на човешкия геном и да открие механизми и начини, чрез които организмът успешно да се бори с развитието на невродегенеративни и злокачествени заболявания. Повече за това можете да намерите на адрес: www.chromatinepigenetics.com.

Като ревностен комуникатор на науката нейна мисия е на достъпен и интересен език да представя тенденциите в съвременната наука. Тя дълбоко вярва, че знанието трябва да се разпространява и да бъде достъпно за повече на брой хора. Само тогава елитарната наука придобива смисъл и значение.

Популяризирането на науката Милена осъществява и чрез поддържането на блог epigenetics4u.blogspot.bg, в който редовно се съобщават и дискутират интересни теми от сферата на генетиката и възможностите, които сега имаме за редакция на нашия геном.

"Синдромът Х" или как да спрем стареенето

Пoредният бял косъм, умората и забавените движения, пристъпите на депресия, все по-чести с напредването на възрастта ….

„Какво ми е?”,

Пита се всеки…….a дълбоко в себе си тялото само крещи:

„Остаряваш!!!!“

Стареенето – най-големият страх на човека, вълнува учените от всички области. Още древната китайска култура признава, че преждевременното остаряване може да бъде отключено от външни влияния и че тялото ни е подвластно на всичко, което се случва около нас.

А две хиляди и половина години по-късно науката за живота го доказва безапелационно. Остаряваме, защото в клетките ни и в ДНК се натрупват изменения под въздействието на факторите на заобикалящата ги среда. С други думи, няма гени за дълголетие. Защото, ако това беше така, Нобеловата награда за Медицина или Физиология щеше да бъде точно за това. Защото стареенето, физиологично и биологично, занимава всеки. Това е процес, който е в основата на появата и протичането на много заболявания при човека, в т.ч. рак, Алцхаймер, Паркинсон и много други.

Днес живеем в свят, в който развитието на технологиите вещае едно много различно от настоящите представи бъдеще за човека. Вече говорим за изкуствен интелект, за редакция на гени, за 3D и 4D биопринтиране, за подмяна на органи и тъкани. Изобщо пред нас се отварят врати за невероятни за нашия мозък до този момент неща. И тези технологии ни дават златен шанс да живеем много по-дълго, да остаряваме хронологично, но не и биологично.

Но готови ли сме за това?

Подготвена ли е човешката психика за тези възможности за манипулация и редакция на човешкия вид?

Елате на 16.11.2019 в Интер Експо център по време на Фестивала Свободата да бъдеш, за да си поговорим за всичко това.