Доц. д-р Милена Георгиева

Доц. д-р Милена Георгиева

Доц. д-р Милена Георгиева има научни постижения в областта на молекулярната биология и генетика. Научните ѝ интереси са в сферата на Епигенетиката и Биомедицината. Автор е на над 30 публикации в престижни научни списания и книги. Лектор е в над 30 научни форуми.
С работата си Милена се стреми да разгадае тайните на човешкия геном и да открие механизми и начини, чрез които организмът успешно да се бори с развитието на невродегенеративни и злокачествени заболявания. Повече за това можете да намерите на адрес: www.chromatinepigenetics.com.

Като ревностен комуникатор на науката нейна мисия е на достъпен и интересен език да представя тенденциите в съвременната наука. Тя дълбоко вярва, че знанието трябва да се разпространява и да бъде достъпно за повече на брой хора. Само тогава елитарната наука придобива смисъл и значение.

Популяризирането на науката Милена осъществява и чрез поддържането на блог epigenetics4u.blogspot.bg, в който редовно се съобщават и дискутират интересни теми от сферата на генетиката и възможностите, които сега имаме за редакция на нашия геном.

"Синдромът Х" или как да спрем стареенето