Милена Милева

Milena Mileva

Милена Милева е утвърден лектор и специалист по семейнo-родова астрология. Определя себе си като търсещ човек и заклет практик. Автор е на един от най-иновативните методи, третиращи семейно-родовата динамика – „Аугуста Монада”. Издала е две книги посветени на рода: „Родови благословии“ и „Пътят Аугуста Монада“. Предава натрупания опит под формата на статии, семинари, обучения и индивидуална работа в областта на семейно-родовите отношения.

E: augustamonada@gmail.com

W: www.augustamonada.com

M: 0876 642 426

Динамика на "тайните" в родовата система

Тайните са част от живота. Едни от тях излизат наяве, други ни застигат неочаквано, а трети остават погребани завинаги.

Тайните притежават своя, специфична динамика. И това е особено вярно за тези свързани с родовата система.

Тайните в рода се отличават с това, че не са подвластни на времето, защото са носители на информация, която се предава в поколенията. И няма никакво значение дали знаем за тях, дали подозираме, че ги е имало или нямаме никаква представа, че са се случили.

В лекцията “Динамика на “тайните” в родовата система” ще ви бъде предложен нестандартен поглед към родови “тайни” произтекли от:

  • осиновяване;
  • брачни отношения, в които съпругът никога не научава, че не е биологичен баща на детето си;
  • паралелни (брачни и извънбрачни) връзки;
  • злоупотреби с наследяване;
  • престъпления свързани с упражняване на власт и контрол.

Ще научите как бихте могли да превърнете енергията на “тайните” в двигател, а не в спирачка на живота си.

Ще надникнете отвъд видимото, за да прозрете, че тъмнината на “тайните” не е нашето място, но понякога сме водени там, за да открием съкровището на собственото  си Аз.