Орлин Баев

Орлин Баев

Орлин Баев е психолог – психотерапевт или както той самият обича да казва, сърцевед и душелечител. Завършил е магистърска програма по психологично консултиране, бакалавър е по психология от Нов Български Университет, има предходно икономическо образование, учил е и две години когнитивна наука в НБУ. Има над 6000 часа след академично обучение в няколко психотерапевтични модалности – когнитивно поведенческа, хипнотерапия, невро лингвистично програмиране, позитивна терапия, терапия на петте движения (неорайхианска), енергийна психотерапия и др. От 2007-ма год. практикува психотерапия на свободна практика. От края на 80-те години на миналия век има съзнателен интерес в областта на духовните науки. В практиката си съчетава фундамента на когнитивно научните познания с глобалните принципи и мироглед на духовността. Автор е на книгите “Трансперсонална психология. Свещена сексуалност” и “Психология на смелостта”, както и на над сто аудио сесии хипноза и невро лингвистично програмиране.

 

Здрава и болна емпатия

“Емпатийността е основа на смисления живот, но прекалената е действително съсипваща. Защото преживяващият я става като чувствителна, трепкаща струна – всяка радост и красота, човешката душевна дълбочина и регистриран смисъл, водят до екстаз. Но и преживяването на грубостта, насилието и престъпването на сърдечните закони наоколо също хвърлят директно в ада… Преживявал съм такава прекомерна, раздираща емпатия с години. А тук, ще говоря за това какво е здравата емпатия и как да я живеем, за да бъдем истински Себе си.”