Орлин Баев

Орлин Баев

Орлин Баев е психолог – психотерапевт или както той самият обича да казва, сърцевед и душелечител. Завършил е магистърска програма по психологично консултиране, бакалавър е по психология от Нов Български Университет, има предходно икономическо образование, учил е и две години когнитивна наука в НБУ. Има над 6000 часа след академично обучение в няколко психотерапевтични модалности – когнитивно поведенческа, хипнотерапия, невро лингвистично програмиране, позитивна терапия, терапия на петте движения (неорайхианска), енергийна психотерапия и др. От 2007-ма год. практикува психотерапия на свободна практика. От края на 80-те години на миналия век има съзнателен интерес в областта на духовните науки. В практиката си съчетава фундамента на когнитивно научните познания с глобалните принципи и мироглед на духовността. Автор е на книгите “Трансперсонална психология. Свещена сексуалност” и “Психология на смелостта”, както и на над сто аудио сесии хипноза и невро лингвистично програмиране.

 

Естествена психотерапия

“Естествената психотерапия е оригинална и иноваторска, интегрална и холистична терапевтична модалност. Започва от основите на когнитивната наука и достига до висините на духовната мъдрост. В лекцията си ще маркирам главните структурни принципи, обучителни модули и качества на терапевта, правещи естествената психотерапия брилянтно ефективна. “