Петър Шарков

Петър Шарков

Петър е съосновател и член на борда на Start It Smart, една от първите и най-значителни предприемачески организации в България. Той също така е съосновател и обучител в Mind Mapping, лицензиран лично от самия основател на Mind Mapping – Тони Бюзан. Компанията се съсредоточава върху ускорено учене чрез използване на иновативни инструменти. Също така той е лицензиран обучител по Сугестопедия от Проф. Д-р Георги Лозанов, метод за бързо и ефективно учене, позволявайки да открием скрития потенциал на човешкия мозък. В допълнение към всичко това Петър ръководи първия преакселератор в България, Start It Smart | Pre-Accelerator, който представлява 10-седмична обучителна и менторска програма за начинаещи предприемачи.
Неговото желание да учи както себе си, така и другите, е съществена част от движещите сили зад проектите, с които той се занимава. Истинската иновативност, волята да постигне всички цели, които човек може да си постави, и всеотдайното желание да създава уникална стойност и да дава на света са нещата, които вдъхновяват Петър и го придвижват по вълнуващия и същевременно непредвидим път на предприемачеството.

Памет и креативност

В този workshop-лекция ще се занимаваме с потенциала на човешкия мозък и по-конкретно ще разгледаме две от неговите основни способности – Памет и Креативност.

Ще си отговорим на някои от въпросите:

  • Първо защо Паметта и Креативността са важни за нашето индивидуално развитие;
  • Каква е връзката между двете функции;
  • Можем ли да ги развиваме постоянно?
  • Как това, което научим може да се приложи в бизнеса, личния живот и образованието;
  • Можем ли да учим по-бързо и лесно?
  • и много други…

Нека разкрием познанията си за мозъка и да се научим как да учим още по-бързо, лесно и забавно.