Снимка: Асен Иринчев, PhotoSynthesis

Радина Цанева

Радина е бакалавър по Социално дело и Социална педагогика. Следвала е Изчислителна Техника в Технически Университет – София. Има и специализация по Международни икономически отношения и Външноикономическа дейност на фирмата към Университета за национално и световно стопанство, както и допълнителни квалификационни курсове в областите Мениджмънт, Маркетинг и Продажбите.

Започва да води курсове по Търговия и продажби, основна част от които са презентационни и комуникационни умения. Езикът на тялото се оформя като една от най-завладяващите и важни елементи на тези обучения. Радина започва да ги развива като индивидуални курсове.

Години наред тя се занимава с йога, а впоследствие и с даоски практики. Това й дава един по-комплексен поглед върху това как функционира нашето тяло, как ни говори и как ние също можем да влияем на процесите в него. Част от модулите са с чисто практическо приложение – ръкостискане, зони на отстояние, а друга част обучава как да се научи да слушаме тялото си, да откриваме блокажите и да можем да влияем върху тях.

Целта на тези курсове е да доведе участниците по по-високо ниво на осъзнаване за връзката тяло-ум, за да могат да управляват по-добре състоянията си – физически, емоционални и ментални.

Емоционалните капани на всеки сезон

Когато живеем в големия град, често забравяме за естествения си природен ритъм. Тогава нашето тяло ни напомня по различни начини, че сме излязли от баланс и имаме нужда от калибриране на дневния си режим. Най-финото „побутване“ идва през емоциите и преживяванията на ежедневието. Но дали го чуваме?

Как всеки един от сезоните ни „говори“ и как да се научим да го разбираме е в основата на лекцията на Радина Цанева. Всеки месец има различни характеристики, различни възможности и ние можем да хармонизираме нашите ежедневни задачи с естествения си природен ритъм.

А какво се случва, когато не успеем да чуем външния ритъм на природата, какво се случва с нас – забързани в работен ритъм 5:2, живеещи в затвореното градско пространство, позагубили връзката с тялото си? Как да изберем най-подходящите храни и начин на живот, за да можем да сме спокойни и уверени през всеки годишешн сезон. Всеки сезон влияе на нашите емоци и е добре да знаем как да успеем да се възползваме от възможностите, които природата ни дава? Мъдро и осъзнато да обръщаме внимание на леките сигнали и да избегнем тежките „предупреждения“, които тялото ни дава.

Ще ви очакваме!