д-р Стелиян Славов

д- р Стелиян Славов

д-р Стелиян Славов е доктор по Психология, практик и преподавател, ръководител на “Институт за Психосинтез и Висинна психология”. Определя себе си на първо място като човек, мечтаещ да живее в свят, където висшето, мъдростта и възхитата са не само отвлечени думи, но и въплътени в ежедневието ценности.

Изследване на Духовността - към цялостния Аз

От Низшето към Висшето, от профанното към сакралното, от Разединението към Свързването – множество духовни убеждения днес биват преплетени в нашия светоглед – съвместими или тотално противоречиви с установените сред земите ни традиции на християнската религия и учение. Наред с тях нашата идентичност, наследила “психичното ДНК” на предците ни е поставена под атака от внушения с красиви фрази и неясни, модерни догми – “Всичко е Едно”, “Атман е Брахман”, “Бъди Себе си” – през последните 30 години глобалното информационно наводняване навлиза все повече в личната духовност.

Но какво е духовността?

Д-р Стелиян Славов ще ни представи първото българско научно изследване на духовността в полето на трансперсоналната и социална психология, посветено на въпросите:

– Кои са градивните елементи на духовността като вътрешен, психичен феномен и социално явление?

– Защо “духовността” и “религиозността” виреят на различна почва в нашия вътрешен живот?

– Кога незрялата духовност се превръща в капан за личното израстване?

– Как по пътя към “Цялостния Аз” да съхраним автентичността си – “Главата към небето, но краката на земята”.