Стелиян Славов

Стелиян Славов

Стелиян Славов е докторант по Социална психология и практикуващ психолог. Работата и интересите му са насочени в сферата на трансперсоналната и хуманистична психология. Той е един от основните разпространители на Психосинтеза, организирал първите за България “Дни на Психосинтеза” с гост-обучители от Института по Психосинтез-Флоренция.

Стелиян проявява и активни интереси в сферите на образованието, литературата, философията и езотериката. Определя себе си на първо място като човек, който мечтае за един свят, изпълнен с будност, състрадание и мъдрост, в който всеки отделен индивид ще работи за цялото през активния принцип на любовта.

Психосинтез и духовна психология

Вече трябва да е повече от ясно, че единствената революция, която ще доведе света ни до растеж и прогрес, е революцията в съзнанието, културата и духовността. Тя ще се случи, когато всеки един от нас обърне поглед навътре, към Себе си, заживее своя собствен живот и стане господар във вътрешното си царство. Тогава отделният индивид ще достигне до сакралните състояния на вътрешна свобода и автентичност, преодолявайки ежедневния си, егоистичен Аз, превръщайки го в по-цялостен и служещ на света и обществото.

В тази посока Психосинтезът ни предлага стройно изградена система за човека, цялостно познаване на своята психика и здравословни методи за личностното осъществяване.

Благодарение на делото на д-р Асаджоли, ние можем да преодолеем “екзистенциалния вакуум” и отчуждение по между си, за да може всеки от нас да изгради една по-добра версия на себе си, допринасяйки за изявата на Доброто, Красотата и Истината чрез интеграция на воюващите душевни елементи, успешно вървейки по пътя на личния, обществен и общочовешки синтез.