Стелиян Славов

Стелиян Славов

Стелиян Славов е докторант по Социална психология и практикуващ психолог. Работата и интересите му са насочени в сферата на трансперсоналната и хуманистична психология. Той е един от основните разпространители на Психосинтеза, организирал първите за България “Дни на Психосинтеза” с гост-обучители от Института по Психосинтез-Флоренция.

Стелиян проявява и активни интереси в сферите на образованието, литературата, философията и езотериката. Определя себе си на първо място като човек, който мечтае за един свят, изпълнен с будност, състрадание и мъдрост, в който всеки отделен индивид ще работи за цялото през активния принцип на любовта.

Психосинтез и духовна психология

От дълбинната към височинната психология. От страдащото Его към свободния, одухотворен Аз. От фалша към автентичността. От робството към автономията. От подсъзнанието към свръхсъзнанието. От психологиите без душа, към живите науки на човекознанието.

“Познай, овладей и трансформирай себе си” – така накратко може да бъде описан процесът на Психосинтеза. Синтезът като път към обединяване на множеството противоположности вътре в нас.

“Ние страдаме от потискане на възвишеното”  е фразата, изречена от Асаджоли, която ни приканва да отправим поглед към собствените си върхове.

Това ни предлага философията на Психосинтеза като интегрален, холистичен, духовен, трансперсонален и психодинамичен подход – с много названия можем да го опишем, но по-важното е да сме ги преживели. Което ще рече – да сме се срещнали със Себе си.

Пътят към това е открит, стига само да пожелаем да тръгнем по него и да напуснем удобството на ежедневния си аз.

Заповядайте да се запознаете с една психология от бъдещето.