Веселин Михайлов - Прочистване на вътрешния безпорядък