Вихровения

ВИХРОВЕНИЯ

Чуждоезиково обучение по метода на Класическа сугестопедия.

Курсове за възрастни по английски, немски, френски, испански, италиански, руски, гръцки език и български за чужденци.

Летни и годишни езикови програми за деца и тийнейджъри.

Ранно ограмотяване на деца в предучилищна възраст, 1 и 2 клас.

Обучение без стрес, напрежение и без домашна работа!

 

 www.vihrovenia.bg