програма

Фестивал Свободата да бъдеш | XXII издание
13 април 2024 | Интер Експо Център

tickets Sold out

Регистрация 09:00 - 10:00

10:15 - 11:00

д-р Огнян Димов

Доброто и злото в мен
Зала Витоша

Гергана Радович

Осъзнатото сънуване
Зала Родопи

Любомир Розенщайн

Ментални бариери пред страха, паниката и депресията
Зала Мусала

Ивайло Белев

Фините нива на насилие във взаимоотношенията или от къде започват проблемите
Зала Вихрен

11:15 - 12:00

Ирина Кирякова

Свободата да бъдеш осъзнат
Зала Родопи

Владимир Борачев

Как да подкрепим нашите тийнейджъри да се превърнат в мислещи и независими млади хора?
Зала Мусала

Надя Недялкова – Колева

Кратък наръчник по самомилост
Зала Вихрен

12:15 - 13:00

Калин Георгиев

Каквото горе, такова и долу - за смисъла на противоположностите
Зала Родопи

д-р Владимир Пожарашки

За „изключих ли ютията“, границите на нормалността и детските ни травми
Зала Мусала

Ирина Драголова

Движенията на нашия живот
Зала Вихрен

13:00 - 13:30

Обедна почивка

14:15 - 15:00

Мартин Иванов

Как да стана гений?
Зала Витоша

Даниел Троев

От оцеляване към процъфтяване
Зала Мусала

Веселка Цочева-Донкова

Личната устойчивост - да обичаш себе си
Зала Вихрен

15:15 - 16:00

Георги Христов

Синдромът на отложения живот
Зала Витоша

Ана Вълева

Сърцето на конфликта: От противници до партньори
Зала Мусала

Дарина Барбова

Живот "на нервна почва"
Зала Вихрен

16:15 - 17:00

Иво Величков

Стоицизмът: Презареждане
Зала Витоша

Веселин Михайлов

Магията на центрирането
Зала Родопи

Аида Марковска

Проявленията на мъжката и на женската енергия в българското семейство
Зала Мусала

Таня Бояджиева

"Бъговете" в мозъка ни и как да се справяме с тях
Зала Вихрен

17:15 - 18:00

Мария Падалски

Лекуващата сила на поезията
Зала Родопи

Вирджиния Калчева

Архетипи в приказките
Зала Вихрен

18:15 - 19:00

Виргиния Захариева

"Как не те е срам?" - работа със срама
Зала Витоша

Радина Сундари

Пътуване навътре - танцова медитация "Отвъд ограниченията"
Зала Родопи

Орлин Баев

За принадлежната свързаност или какво ни задвижва всъщност
Зала Мусала