Свободата да бъдеш | 27 юни 2020

Начален час

10:00

12:50

Организаторът си запазва правото да прави промени в обявената програма при необходимост