09:00 - 10:00

13:00 - 13:30

Организаторът си запазва правото да прави промени в обявената програма при необходимост