Летният JustBe ритрийт ще се проведе в х-л Лион**** в Боровец от 23 до 25 август 2024 (петък до неделя).
Цената е 460 лева на човек при настаняване в двойна стая и 495 лева при настаняване в единична стая. При избор на двойна стая следва да посочите и името на втория участник.
Цената включва участие в практиките и 2 нощувки със закуска и вечеря. Напитки и обяд не са включени. Транспортът е самостоятелен. Необходимо е удобно облекло и собствена йога постелка.
Можете да заплатите пълната сума или само аванс за запазване на място, а останалата част да доплатите до 15 август 2024 г. И в двата случая сумата е невъзвръщаема.

Общи условия за участие

С настоящите общи условия се регулират взаимоотношенията между „Ред Дот България” ООД от една страна, и участниците в събитието от друга страна.
Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да направите Вашата регистрация. Те представляват договор между Вас и организаторите на събитието.
І. Основни понятия в настоящия договор
При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните основни понятия ще имат следното значение:
· Събитие: Летен JustBe Рийтрийт 23-25 август 2024
· Място на провеждане: х-л Лион Боровец
· Организатор: Ред Дот България ООД
· Участник: всяко физическо или юридическо лице, попълнило регистрационната форма за участие, която е достъпна на уебсайта
· Уебсайт: уебсайтът на събитието, който предоставя на участниците възможност за получаване на официална информация за събитието, както и онлайн плащане.
II. Онлайн плащане
За да се регистрират за събитието, Участниците трябва да направят плащане на аванс или пълната сума, чрез линк, който може да се намери на уебсайта на събитието.
III. Потвърждение на плащането
Всеки регистриран Участник трябва да получи автоматично потвърждение по имейл за направеното плащане. Организаторът не носи отговорност, ако предоставеният имейл адрес е невалиден.
Ако потвърждението на за плащане се забави повече от два работни дни, Участниците следва да уведомят Организатора по имейл.
IV. Такса регистрация на Участници
Обявените такси в регистрационната форма са крайни и включват данъците и такси, съгласно законовите разпоредби в Република България. След като данните са попълнени успешно, регистрираният Участник ще получи потвърждаващ имейл с данни за извършеното плащане.
Регистрацията се счита за валидна само след потвърдено плащане (пълната сума или авансово плащане), което трябва да бъде извършено в срок, упоменат в потвърждението за регистрация.
V. Авторско право
Всички авторски права и други права в материалите, предоставени за целите на Събитието са собственост на Организатора и/или на носителите на авторското право. Участниците имат право да използват тези материали само за личнo ползване. Копирането и разпространението на тези материали е забранено.
VI. Невъзможност за присъствие
При невъзможност за участие, закупен билет не може да бъде върнат, нито да бъде презаверен за бъдещо събитие. Независимо, че са поименни, билетите могат да бъдат преотстъпвани на други лица, като е необходимо да се информира Организатора за това най-късно 3 дни преди датата на събитието.
VІІ. Ограничаване на отговорността
Организаторът не поема отговорност за щети или наранявания на хора или имущество по време на Събитието. Организаторът не носи отговорност за индиректни или последващи загуби, следствие на участието или неучастието на Участника в Събитието.
Организаторът не носи отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на Участниците по време на Събитието.
Организаторът си запазва правото да не допуска или да изиска да напуснат събитието посетители, чието поведение е неприемливо (по преценка на организаторите) или е заплаха за здравето и сигурността на останалите участници в събитието.
VІІІ. Отлагане или отмяна на събитието
Организаторът си запазва правото да отложи или да отмени събитието. Организаторът се задължава да посочи друга дата. В случай на прекратяване на договора по различни причини, Организаторът не носи отговорност за претърпели вреди и пропуснати ползи за Участника или трети лица, настъпили вследствие на прекратяването на регистрацията на участника.
ІХ. Форс мажор
Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на Участниците при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и др. обстоятелства, произлизащи от независещи от Организатора причини, които възпрепятстват провеждането на Събитието.
Х. Защита на личните данни
Организаторът стриктно прилага съответните мерки за защита на личните данни от трети лица, съобразно Закона за защита на личните данни. Организаторът се задължава да не променя или разкрива никаква лична информация за участниците, регистрирани на събитието, както и да не предоставя събраната информация на трети лица с изключение на данните, необходими на хотелската регистрация.
Организаторът си запазва правото да използва част от въведените данни в регистрационната форма като част от статистическа информация, които обявява за съответното събитие, както и за свои маркетингови цели.
Личните данни, предоставени от посетителите, могат да бъдат използвани, за информиране на развитието на дейността на Организатора.
Всеки участник, регистриран за събитието, се съгласява да бъде сниман по време на събитието и тези снимки стават притежание на Организатора. Организаторът си запазва правото да фотографира и заснема залите и посетителите по време на събитието и да използва заснетите материали за маркетинг цели.
При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.
Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес), информация за извършването на регистрацията и съгласяването с условията (дата, час, IP адрес), абонаменти за нюзлетъри съхраняваме до прекратяване на абонамента от Ваша страна.
Ред Дот България ООД обработва Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.
Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като ни пишете : вижте данните за контакт по-долу.
Като лице, за което се отнасят данните, имате право на достъп до обработваните за Вас лични данни. Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).
Осигуряваме максимална защита на регистрираните за нашите събития, когато ни предоставят своите данни. Ред Дот България ООД няма да разпространява Ваши лични данни без Ваше изрично съгласие. След изтичане на срока за обработване на личните Ви данни, ние ще ги изтрием по траен начин и няма да ги използваме в бъдеще, освен ако не е налице Ваше изрично съгласие.
Повече информация за Политиката ни за поверителност можете да видите на сайта ни.
Данни за контакт: info@justbe.bg
XІ. Промени
Организаторът си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени на уебсайта.
Организаторът си запазва правото да извършва промени в програмата на Събитието, като своевременно публикува тези промени на уебсайта.
Отношенията между Организатора и Участника (титуляра на регистрацията) ще се уреждат и тълкуват изключително в съответствие със законите на Република България.
Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на “Ред Дот България” ООД и влизат в сила от 5.07.2022 г.