Аида Марковска

Аида Марковска

Аида Марковска е холистичен терапевт и преподавател, мотивационен оратор, човек с богат и съществен опит в холистичния подход към здравето на човека във всички негови аспекти. Рейки учител и преподавател в повече от десет различни енергийни и езотерични системи, Аида може да бъде ценен съветник и да ви даде различна и необичайна визия и решения за вашите житейски предизвикателства.

Аида Марковска има широка обществена дейност. Тя е в екипа на организаторите на Фестивала на здравословия живот „Здравей, Здраве!“ от 2010 г. и основател на Ангелския фестивал в Пловдив от 2015 г.  Първите си обучения и практически занятия по холистични и биоенергийни методи Аида взема през 2006 г. и от този момент насетне е активна в преподаването и популяризирането на тази практика в България. Тя е лектор на ежегодните международни Рейки конференции в Самоков, лектор на алтернативните научно-езотерични конференции в Шумен, член на Духовна академия на мистериите „Мадара“, основател и председател на СНЦ „Клуб Рейки в Пловдив“ под чиято егида преминават значителна част от инициативите в Пловдив.

Силата на името

Във всички времена и народи към имената хората са се отнасяли с особено внимание и са влагали особен, специален смисъл. Името пази човека, той носи информация за него, защото някой, който има име, съществува. Името дава право на живот!  Затова едно от най-важните неща, които се случват в живота на човека е да му се даде име. Името не само определя качествата на човека, но и влияе на неговата съдба. Името е същността на човека, затова то е свещено. То е нашата същност, дава ни сила, отличава ни, дава ни смелост, но най-вече ни дава принадлежност. Също името ни носи мечтите и потенциалите, вложени в нас от нашия род и родителите ни. Името има своя магическа формула – това е първата магия, която се извършва над вече родения, дишащ човек. Знаейки името на някого, ние можем да му повлияем. Началната буква на името е кармичната буква на душата. С други думи, тези висши духовни сили, които влияят на човека и върху неговата съдба през целия му живот имат своите корени в първата и в останалите букви от името на човека. Това влияние обаче е двупосочно. Не само името влияе на човека, но и човек сам влияе върху своето име.

Ние отговаряме пред предците си за чистотата и светостта на родовото име. Често носим име на наш предтеча, като по този начин ние даваме и на неговото име почит, внимание и нашите постъпки се записват и като негови. Не само, постъпките на нашите съименни предтечи се записват и като наши, лични съдби и постъпки – носейки името му ние отговаряме за това да наградим добрите му дела и да поправим грешките и недостойните дела чрез своя живот.

За името и за неговата сила, за вибрацията и мелодията, за значението на названията – лекция на Аида Марковска