Александра Алгафари

Александра Алгафари е неорайхиански аналитичен психотерапевт с дългогодишен личен опит в психотелесната психотерапия. Член на Българско неорайхианско психотерапевтично дружество, член на Европейската асоциация по телесна психотерапия, член на редакторския екип на International Body Psychotherapy Journal.

Табутата или нещата, за които не смеем да говорим

Какво представляват табутата и защо несъзнателно се ръководим от тях? Ще разледаме психоантропологичната и психодинамичната история на появата им и каква всъщност е ползата от тях.

Кои са онези неща, за които не смеем да говорим? Кои са табутата в секса, в културата, в религията и в междуличностните различия? Ще говорим за ползите, но и за възможните опасни последствия от табутата днес.

Кой е здравият начин да се справим с табутата, които срещаме в ежедневието си?